sidebar1


Photos

 séance de formation shiatsu 

 

Démonstration shiatsu 

 

Qi Gong en stage d'été  Qi Gong en stage d'été

shiatsu dans la nature  stagiaires en shiatsu